SPØRSMÅL FRA PUBLIKUM

#1:
I dag er Bufdir og Helsedirektoratet veldig klare på at psykisk helse og barnevern må finne hverandre... Etter mer enn 20 år i barnevernet er min erfaring at det ikke skjer. Hvordan er dette sikret i reformen?

#2:
En del av spørsmålene vi har fått i dag dreier seg om kommuneøkonomi, øremerket finansiering og om reformen kommer for tidlig. Kan dere i panelet si litt om dette?